Laman Utama > Profil

Profil

Profil
16 January 2019 10:51 AM
admin

VISI MRSM Kepala Batas

Menjadikan MRSM sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang inovatif dan bertaraf dunia.

 

MISI MRSM Kepala Batas

Menyediakan pelajar bumiputera yang berpotensi tinggi dalam semua bidang terutamanya bidang sains dan teknologi.

 

NILAI TERAS

Saintifik, Independen, Kreatif, amanah dan Patriotik.

 

MOTO

"Better Than the Best"

 

FALSAFAH PENDIDIKAN MARA 

Berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara, kami percaya bahawa pendidikan adalah satu usaha yang berterusan, dinamik dan saintifik untuk mempertingkatkan kualiti pada diri sendiri, masyarakat, negara dan Tuhan. Kami juga yakin bahawa maktab yang berkualiti dan cemerlang sentiasa peka dan komted kepada usaha-usaha meningkatkan kualiti, , produktiviti, kecemerlanga, penyuburan dan perkembangan potensim kepimpinan dan kreativiti. Sesungguhnya setiap pelajar itu unik, istimewa dan berpotensi untuk terus maju dalam mencipta kecemerlangan.